Archiwum

W Uroczystość świętej Siostry Faustyny, 05 października 2023r. w naszej kaplicy  o godz. 17:30 odmówimy różaniec z rozważaniami o Bożym Miłosierdziu, a o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza święta. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

We wrześniu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdroju jak i w innych kaplicach Zgromadzenia w ramach wieczornego nabożeństwa odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego. 13 i 14 września br. przypada 87. rocznica objawienia tej koronki św. Faustynie. Objawienie to miało miejsce w Wilnie w 1935r. Siostra Faustyna tak opisuje to zdarzenie w swoim Dzienniczku:

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

Lipiec to czas wakacyjnej przerwy w Przedszkolu Loretto. Z tej okazji siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce życzą, aby ten czas dał możliwość nabrania sił fizycznych oraz duchowych, pięknych chwil w gronie najbliższych oraz pogłębienia relacji z Bogiem ukrytym w pięknie otaczającej nas przyrody.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.

Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, ziemio cała w swej zieleni,

Pójdź, i niezgłębione morze,

Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni

I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź, słońce piękne, promieniste,

Pójdźcie i przed nim jasne zorze,

Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,

Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,

Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,

Niechaj zapach wasz jedyny

Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

(Dz. 1750)

22 lutego br. w 92 rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego, trzy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły czas probacji w rabczańskiej wspólnocie. Probacja zaczyna się pięć miesięcy przed całkowitym poświęceniem się Panu Bogu i jest ona czasem bezpośredniego przygotowania się do złożenia wieczystych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji obowiązujących w Zgromadzeniu.

Niech Miłosierny Bóg obdarza nasze Siostry swoimi łaskami w tym szczególnym dla nich czasie!

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

Zbliż swój słuch do serca Mojego i zapomnij o wszystkim, i rozważaj niepojęte miłosierdzie Moje. (Dz. 229)

Święta Faustyna pisała: „Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga. Rozpromienia się duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Maryjo.” (Dz. 620). W miesiącu maju w szczególny sposób wpatrujemy się w postać Matki Bożej, wychwalając jej cnoty w śpiewie Litanii Loretańskiej.

W kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nabożeństwo majowe w dni powszednie odbywa się o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia. O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności. Z pobożności można także dołączyć Nowennę, którą Jezus podyktował Siostrze Faustynie.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy Nowenną codziennie od Wielkiego Piątku do soboty w oktawie Wielkanocy o godz. 15:00.

Zapraszamy również do uczestnictwa w Mszach świętych z kazaniem o Bożym miłosierdziu, które obędą się w naszej kaplicy w czwartek, piątek i sobotę przed Świętem Miłosierdzia o godz. 18:00

W czasie Wielkiego Postu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce w każdy piątek odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa o godzinie 17:00. Natomiast w czasie codziennej Godziny Miłosierdzia o 15:00 rozważamy ostatnie chwile życia Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przez zasługi męki i śmierci Jezusa błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata, wypraszając potrzebne łaski. Siostry zapraszają do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej i odkrywania niezgłębionego miłosierdzia Boga.

+ Powiedział mi dziś Jezus: Pragnę, abyś głębiej poznała Moją miłość, jaką pała Moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją mękęWzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. (Dz. 186)

Informujemy, że w niedzielę, 19 lutego 2023r. o godz. 12:30 w naszej kaplicy odprawiona zostanie Msza święta z udziałem dzieci.
Serdecznie zapraszamy!
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. (Ewangelia św. Marka 10,14

Najpiękniejszym i najbardziej cennym upominkiem dla kochanych Babć i Dziadków jest modlitwa, a szczególnie Eucharystia ofiarowana w ich intencji. Za Babcie i Dziadków dzieci z Przedszkola Loretto Msza święta będzie sprawowana w kaplicy sióstr w niedzielę 22 stycznia br. o godzinie 12:30. Po Mszy świętej serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie.