Archiwum

Święta Faustyna pisała: „Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga. Rozpromienia się duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Maryjo.” (Dz. 620). W miesiącu maju w szczególny sposób wpatrujemy się w postać Matki Bożej, wychwalając jej cnoty w śpiewie Litanii Loretańskiej.

W kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nabożeństwo majowe w dni powszednie odbywa się o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

W miesiącu kwietniu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce, podobnie jak w pozostałych klasztorach odmawiana jest litania do miłosierdzia Bożego. Słowami tymi, które zapisała także św. s. Faustyna w „Dzienniczku”, chcemy uwielbić miłosierdzie Boga. Apostołka chcąc wyrazić, jak wielkim przymiotem jest miłosierdzie Boga, pisała:” O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja człowieka grzesznego. W jeden hymn złączcie się gwiazdy, ziemio i morze, i zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie niepojęte miłosierdzie Boże.” (Dz. 951)

Uwieńczeniem Triduum Paschalnego jest Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Poprzedza je nowenna podyktowana przez Jezusa świętej siostrze Faustynie, w której modlimy się za poszczególne grupy ludzi. Rozpoczyna się ona w Wielki Piątek, kiedy to zdroje miłosierdzia wypłynęły z konającego na krzyżu serca Jezusa.
W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nowennę odmawiamy o godzinie 15.00 każdego dnia. W Niedzielę Miłosierdzia będzie sprawowana Msza św. o godz. 7.45  O godzinie 15.00 zapraszamy na godzinę miłosierdzia.

Liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, w których objawia się w sposób wyjątkowy miłosierdzie Boga względem ludzi, prowadzi do radości Zmartwychwstania Jezusa. To droga Boga Wcielonego, ale także droga każdego człowieka. Ofiarowanie się, cierpienie w złączeniu z Jezusem, to także zmartwychwstanie z Nim. Św. Faustyna pisała:  „Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć”. (Dz. 392)

 

 

W miesiącu marcu wspólnota sióstr z Rabki, podobnie jak w pozostałych klasztorach Zgromadzenia w szczególny sposób czci św. Józefa, który otacza opieką każdą rodzinę, również rodziny zakonne. Także św. Faustyna podczas pobytu w Rabce doświadczyła Jego opieki i orędownictwa oraz dane jej było spotkać się z Nim w sposób mistyczny (Dz.1203).

W czasie Wielkiego Postu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdrój w każdy piątek odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa o godzinie 17.30. Natomiast w czasie codziennej Godziny Miłosierdzia o  15.00 rozważamy ostatnie chwile życia Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przez zasługi męki i śmierci Jezusa błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata, wypraszając potrzebne łaski. Siostry zapraszają do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej i odkrywania niezgłębionego miłosierdzia Boga.

22 lutego 2021 r. przypada 90. rocznica objawienia obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. O wydarzeniu tym, które miało miejsce w płockim klasztorze ZMBM apostołka Bożego miłosierdzia napisała w swoim „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. Pragnę, aby ten Obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz.47)Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten Obraz nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić będę ją jako Swej chwały. (Dz. 48)

Rocznicę tę będziemy świętować także w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego sprawując Mszę św. o godzinie 18.00. Poprzedzi ją o godzinie 17.30 adoracja. Będzie także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Bezpośrednio po Mszy świętej odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Najpiękniejszym i najbardziej cennym upominkiem dla kochanych Babć i Dziadków jest modlitwa, a szczególnie Eucharystia ofiarowana w ich intencji. Za Babcie i Dziadków dzieci z Przedszkola Loretto Msza św. będzie sprawowana w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 14 lutego br. o godz. 10.30.

Tegoroczny bal karnawałowy w Przedszkolu Loretto odbędzie się 8 lutego. Został on zatytułowany:” Wyprawa na bezludną wyspę”. Jak co roku dzieci czeka wiele niespodzianek i wspaniała zabawa. Atrakcją tego wydarzenia są niezwykle ciekawe kreacje podopiecznych oraz nauczycieli.

25 stycznia 2021 roku wnuczki i wnuczęta z Przedszkola Loretto przygotują dla swoich Kochanych Babć i Dziadków niespodziankę z okazji ich święta. Występy artystyczne będą nagrane. Dzięki temu Babcie i Dziadkowie obejrzą program artystyczny w swoich domach.