Archiwum

01 września br. trzy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły czas probacji w rabczańskiej wspólnocie. Probacja zaczyna się pięć miesięcy przed całkowitym poświęceniem się Panu Bogu i jest ona czasem bezpośredniego przygotowania się do złożenia wieczystych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji obowiązujących w Zgromadzeniu.

Niech Miłosierny Bóg obdarza nasze Siostry swoimi łaskami w tym szczególnym dla nich czasie.

We wrześniu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdroju jak i w innych kaplicach Zgromadzenia w ramach wieczornego nabożeństwa odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego. 13 i 14 września br. przypada 87. rocznica objawienia tej koronki św. Faustynie. Objawienie to miało miejsce w Wilnie w 1935r. Siostra Faustyna tak opisuje to zdarzenie w swoim Dzienniczku:

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

Informujemy, że Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem dzieci z naszego przedszkola odbędzie się w czwartek, 08 września br. o godz. 15:30 w naszej kaplicy. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo na cały rok nauki.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce dziękują Rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola Loretto za całoroczną współpracę, a także życzą Bożego błogosławieństwa i czułej opieki Maryi Matki Miłosierdzia na każdy dzień. Dzieciom, dla których ten rok był ostatni w naszym przedszkolu życzymy wielu sukcesów w szkole, a o wszystkich pamiętamy w modlitwie, wypraszając dla nich błogosławieństwo i potrzebne łaski od miłosiernego Boga.

Lipiec to czas wakacyjnej przerwy w Przedszkolu Loretto. Z tej okazji siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce życzą, aby ten czas dał możliwość nabrania sił fizycznych oraz duchowych, pięknych chwil w gronie najbliższych oraz pogłębienia relacji z Bogiem ukrytym w pięknie otaczającej nas przyrody.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.

Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, ziemio cała w swej zieleni,

Pójdź, i niezgłębione morze,

Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni

I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź, słońce piękne, promieniste,

Pójdźcie i przed nim jasne zorze,

Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,

Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,

Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,

Niechaj zapach wasz jedyny

Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

(Dz. 1750)

Eucharystia na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 17 czerwca o godz. 16:00 w kaplicy sióstr. Chcemy wyrazić Panu Bogu wdzięczność za miniony rok szkolny oraz prosić o Jego błogosławieństwo i opiekę na czas nadchodzących wakacji. Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego przedszkola wraz z rodzicami!

07 czerwca br. nasze przedszkole weźmie udział w 30 Jubileuszowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który rozpocznie się o godz. 9:00 w rabczańskim amfiteatrze. Zaprezentujemy piosenkę pt. „Ty jesteś Panie Bogiem łaski” oraz piosenkę w języku ukraińskim pt. „Czerwona kalina”. Serdecznie zapraszamy!

 

Najpiękniejszym i najbardziej cennym wyrazem miłości i wdzięczności dla kochanych Rodziców jest modlitwa, a szczególnie Eucharystia ofiarowana w ich intencji. Z okazji zbliżających się Dnia Matki oraz Dnia Ojca, 20 maja br. o godzinie 16:00. będzie sprawowana w kaplicy sióstr Msza św. za Rodziców dzieci z Przedszkola Loretto .

Dnia 6 maja br. o godz. 12:45 nasze przedszkole odwiedzi teatrzyk  „Eden” z przedstawieniem pt. „Dobry Pasterz”. Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki na spektakl!

 Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Poprzedza je nowenna podyktowana przez Jezusa świętej siostrze Faustynie, w której modlimy się za poszczególne grupy ludzi. Rozpoczyna się ona w Wielki Piątek, kiedy to zdroje miłosierdzia wypłynęły z konającego na krzyżu serca Jezusa.
W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nowennę odmawiamy o godzinie 15.00 każdego dnia.

W Niedzielę Miłosierdzia będą sprawowane Msze św. o godz. 7.45  oraz o 16.00. O godzinie 15.00 zapraszamy na godzinę miłosierdzia, w czasie której można będzie skorzystać z sakramentu pokuty.