Archiwum

W czasie Wielkiego Postu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce w każdy piątek odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa o godzinie 17:30. Natomiast w czasie codziennej Godziny Miłosierdzia o 15:00 rozważamy ostatnie chwile życia Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przez zasługi męki i śmierci Jezusa błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata, wypraszając potrzebne łaski. Zapraszamy do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej i odkrywania niezgłębionego miłosierdzia Boga.

+ Powiedział mi dziś Jezus: Pragnę, abyś głębiej poznała Moją miłość, jaką pała Moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją mękęWzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. (Dz. 186)

22 lutego 2024 r. przypada 93 rocznica objawienia obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. O wydarzeniu tym, które miało miejsce w płockim klasztorze ZMBM apostołka Bożego miłosierdzia napisała w swoim „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. Pragnę, aby ten Obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz.47)Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten Obraz nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić będę ją jako Swej chwały. (Dz. 48)

Rocznicę tę będziemy świętować także w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego sprawując Mszę św. o godzinie 18.00.  Bezpośrednio po Mszy świętej odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy!

W naszym przedszkolu są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem: 797 907 321.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. (Mk 10,14)

16 grudnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus lub do Imienia Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. W naszej kaplicy nowenna odprawiana będzie codziennie o godzinie 17.30, a w niedziele o 15.20. Serdecznie zapraszamy!

Październik to miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej, dlatego zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do naszej kaplicy w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

3 X 1936. Dziś w czasie różańca nagle ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem. Puszka ta była odkryta i dość dużo napełniona Hostiami. – Z puszki wyszedł głos: Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem twoim. Tu odczułam obecność Bożą na sposób dziecka, dziwnie się czułam dzieckiem. (Dz. 709)

W Uroczystość świętej Siostry Faustyny, 05 października 2023r. w naszej kaplicy  o godz. 17:30 odmówimy różaniec z rozważaniami o Bożym Miłosierdziu, a o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza święta. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

We wrześniu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdroju jak i w innych kaplicach Zgromadzenia w ramach wieczornego nabożeństwa odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego. 13 i 14 września br. przypada 87. rocznica objawienia tej koronki św. Faustynie. Objawienie to miało miejsce w Wilnie w 1935r. Siostra Faustyna tak opisuje to zdarzenie w swoim Dzienniczku:

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

Lipiec to czas wakacyjnej przerwy w Przedszkolu Loretto. Z tej okazji siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce życzą, aby ten czas dał możliwość nabrania sił fizycznych oraz duchowych, pięknych chwil w gronie najbliższych oraz pogłębienia relacji z Bogiem ukrytym w pięknie otaczającej nas przyrody.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.

Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, ziemio cała w swej zieleni,

Pójdź, i niezgłębione morze,

Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni

I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź, słońce piękne, promieniste,

Pójdźcie i przed nim jasne zorze,

Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,

Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,

Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,

Niechaj zapach wasz jedyny

Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

(Dz. 1750)

22 lutego br. w 92 rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego, trzy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły czas probacji w rabczańskiej wspólnocie. Probacja zaczyna się pięć miesięcy przed całkowitym poświęceniem się Panu Bogu i jest ona czasem bezpośredniego przygotowania się do złożenia wieczystych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji obowiązujących w Zgromadzeniu.

Niech Miłosierny Bóg obdarza nasze Siostry swoimi łaskami w tym szczególnym dla nich czasie!

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

Zbliż swój słuch do serca Mojego i zapomnij o wszystkim, i rozważaj niepojęte miłosierdzie Moje. (Dz. 229)