Archiwum

W czasie Wielkiego Postu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdrój w każdy piątek odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa o godzinie 17.30. Natomiast w czasie codziennej Godziny Miłosierdzia o  15.00 rozważamy ostatnie chwile życia Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przez zasługi męki i śmierci Jezusa błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata, wypraszając potrzebne łaski. Siostry zapraszają do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej i odkrywania niezgłębionego miłosierdzia Boga.

22 lutego 2021 r. przypada 90. rocznica objawienia obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. O wydarzeniu tym, które miało miejsce w płockim klasztorze ZMBM apostołka Bożego miłosierdzia napisała w swoim „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. Pragnę, aby ten Obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz.47)Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten Obraz nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić będę ją jako Swej chwały. (Dz. 48)

Rocznicę tę będziemy świętować także w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego sprawując Mszę św. o godzinie 18.00. Poprzedzi ją o godzinie 17.30 adoracja. Będzie także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Bezpośrednio po Mszy świętej odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Najpiękniejszym i najbardziej cennym upominkiem dla kochanych Babć i Dziadków jest modlitwa, a szczególnie Eucharystia ofiarowana w ich intencji. Za Babcie i Dziadków dzieci z Przedszkola Loretto Msza św. będzie sprawowana w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 14 lutego br. o godz. 10.30.

Tegoroczny bal karnawałowy w Przedszkolu Loretto odbędzie się 8 lutego. Został on zatytułowany:” Wyprawa na bezludną wyspę”. Jak co roku dzieci czeka wiele niespodzianek i wspaniała zabawa. Atrakcją tego wydarzenia są niezwykle ciekawe kreacje podopiecznych oraz nauczycieli.

25 stycznia 2021 roku wnuczki i wnuczęta z Przedszkola Loretto przygotują dla swoich Kochanych Babć i Dziadków niespodziankę z okazji ich święta. Występy artystyczne będą nagrane. Dzięki temu Babcie i Dziadkowie obejrzą program artystyczny w swoich domach.

W dniu 25 stycznia 2021 r. nowo przyjęte dzieci z Przedszkola Loretto zostaną włączone do Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Na znak przynależności do PDMD otrzymają krzyżyki misyjne oraz legitymacje. Tym samym włączą się czynnie w modlitwę za misje i misjonarzy.

W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta. Kiedy nastąpiło podniesienie – Dziecię nie patrzyło się na kaplicę, ale w niebo, po podniesieniu znowuż się patrzyło na nas, ale króciutko, bo jak zwykle zostało przez kapłana połamane i zjedzone. (…). Na drugi dzień widziałam tak samo i na trzeci dzień tak samo. Radość, jaką miałam w duszy, trudno wypowiedzieć. Powtórzyło się to widzenie w trzech mszach św. (Dz. 346).

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy bliskiego spotkania z nowo narodzonym Jezusem. Niech Jego obecność przenika każdą chwilę życia, napełniając radością i pokojem.

„Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego.” (Dz. 1398) Niech te słowa świętej s. Faustyny pobudzą nas do refleksji nad naszym osobistym przygotowaniem się do Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj pomogą nam przeżyć czas Adwentu i będą dla nas zachętą do poszukiwania własnych sposobów otwarcia serc na przychodzącego Jezusa.

22. grudnia nie będzie Mszy św. do Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00. We wszystkich zgłoszonych intencjach, siostry ZMBM modlą się każdego dnia w godzinie miłosierdzia o godz. 15.00. Planowana jest także Msza św. w tych intencjach oraz za osoby, które je zgłosiły w innym terminie.

Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Loreto w tym roku odbędą się 22. grudnia, tym razem bez udziału Rodziców dzieci. Jednak przestawienie zostanie nagrane i dzięki temu będzie możliwe obejrzenie Jasełek.