Archiwum

W Przedszkolu Niepublicznym Loretto Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia trwają zapisy na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy dzieci  w wieku od 2,5 do 6 lat. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (797907309).

Lipiec to czas wakacyjnej przerwy w Przedszkolu Loretto. Z tej okazji siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce dziękują Rodzicom dzieci przedszkolnych za całoroczną współpracę, a także życzą, aby ten czas dał im oraz ich dzieciom możliwość nabrania sił, spędzenia czasu wspólnie oraz pogłębienia relacji z Bogiem ukrytym w pięknie otaczającej nas przyrody.

Wraz z całym Kościołem siostry Matki Bożej Miłosierdzia podejmują codzienną modlitwę o ustanie trwającej pandemi koronawirusa. W godzinie miłosierdzia, a także trwając na modlitwie różańcowej, adoracji i przez śpiew suplikacji polecają rządzących w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, służbę zdrowia, chorych i wszystkich zaangażowanych w walkę z tą epidemią, spieszących z pomocą potrzebującym, a także zmarłych. „Wiedz, córko Moja, że serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła: zbawcza i uświęcająca…  Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają…Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje.” (Dz.1777)

 

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

Święta Faustyna pisała: „Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga. Rozpromienia się duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Maryjo.” (Dz. 620). W miesiącu maju w szczególny sposób wpatrujemy się w postać Matki Bożej, wychwalając jej cnoty w śpiewie Litanii Loretańskiej.

W kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce nabożeństwo majowe w dni powszednie odbywa się o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

Uwieńczeniem Triduum Paschalnego jest Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Poprzedza je nowenna podyktowana przez Jezusa świętej siostrze Faustynie, w której modlimy się za poszczególne grupy ludzi. Przez codzienne odmawianie koronki do miłosierdzia Bożego zanurzamy cały świat w ranach Jezusa. Rozpoczyna się ona w Wielki Piątek, kiedy to zdroje miłosierdzia wypłynęły z konającego na krzyżu serca Zbawiciela.

W czasie Wielkiego Postu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce-Zdrój w każdy piątek odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa o godzinie 17.45. Natomiast w czasie codziennej Godziny Miłosierdzia o  15.00 rozważamy ostatnie chwile życia Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przez zasługi męki i śmierci Jezusa błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata, wypraszając potrzebne łaski. Siostry zapraszają do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej i odkrywania niezgłębionego miłosierdzia Boga.

8 marca br. w Kościele parafialnym p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 10:30 zostanie odprawiona Msza święta z udziałem dzieci przedszkolnych. W tej Eucharystii będziemy polecać Bogu w modlitwie wszystkich tatusiów naszych przedszkolaków. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

W roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II do kaplicy sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zostaną wprowadzone relikwie tego wielkiego świętego. Odegrał on bardzo ważną rolę w szerzeniu się miłosierdzia Bożego  wg. posłannictwa św. siostry Faustyny na całym świecie. Przyczynił się także do wyniesienia apostołki Jezusa miłosiernego-św. Faustyny do chwały ołtarzy. Umieszczenie relikwii I-go stopnia przy jego obrazie w kaplicy jest planowane 12 lutego br.

22 lutego br. przypada 89 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Faustynie. Z tej okazji w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna oraz w intencjach próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).