Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Rabka