Aktualności

22 kwietnia br. o godzinie 18.00 w kaplicy Zgromadzenia sprawowana będzie Msza święta ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji próśb i podziękowań, zgłaszanych drogą telefoniczną, mailową, internetową, a także w intencjach wszystkich uczestników Eucharystii. Przed Mszą świętą o godzinie 17.30 będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi św.

W miesiącu kwietniu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce, podobnie jak w pozostałych klasztorach odmawiana jest litania do miłosierdzia Bożego. Słowami tymi, które zapisała także św. s. Faustyna w „Dzienniczku”, chcemy uwielbić miłosierdzie Boga. Apostołka chcąc wyrazić, jak wielkim przymiotem jest miłosierdzie Boga, pisała:” O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja człowieka grzesznego. W jeden hymn złączcie się gwiazdy, ziemio i morze, i zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie niepojęte miłosierdzie Boże.” (Dz. 951)

W miesiącu lutym br. prosimy Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Loretto ZMBM o zdeklarowanie kontynuacji lub rezygnacji na kolejny rok szkolny. Natomiast chętnych, którzy pragną posłać dzieci do naszego przedszkola prosimy o zgłaszanie tej informacji przez cały miesiąc marzec br. Sprawy te należy kierować na numer telefonu 797907324.